جهت مشاهده گواهینامه به لینک زیر مراجعه کنید

http://www.tuv-intercert.org/fileadmin/certificates/18-Q-1002511-TIC.pdf