بنر صفحه دانلود central lite

برای کاربرانی که نیاز به مانیتورینگ حداکثر 8 سیستم حفاظتی کلاسیک دارند برنامه Classic Central Lite تهیه شده است.

این برنامه روی گوشی های اندروید قابل نصب است و می توان 8 سیستم حفاظتی را مانیتور و کنترل نماید.