بنر صفحه دانلود Z4farsi

برنامه  Z4 FARSI  برای کنترل یک سیستم حفاظتی تهیه شده است.

محیط این برنامه به زبان فارسی می باشد. بوسیله Z4 FARSI می توان یک سیستم حفاظتی را فعال و غیرفعال نمود.همچنین استعلام و افزایش شارژ سیمکارت، کنترل خروجی های G1  و استعلام وضعیت سیستم حفاظتی و برق شهر بوسیله این برنامه امکان پذیر است.