Classic Central

سازمانهایی با شعبات متعدد یا مراکزی که نیاز به نظارت بر تعداد زیادی سیستم حفاظتی دارند مانند پاساژها، برجها، مجتمع مسکونی، بانک ها و ایستگاه های پمپاژ آب می توانن از Classic Central استفاده نمایند.

classic Central یک سیستم مانیتورینگ بی سیم می باشد.

با هر دستگاه Classic Central  می توان 48 سیستم حفاظتی کلاسیک را مانیتور کرد. کلیه اتفاقات اماکن توسط دستگاه های G1 Ultra  به  Classic Central  ارسال می شود. درصورت تایید دسترسی، امکان فعال و غیرفعال کردن سیستم های حفاظتی از طریق مرکز مانیتورینگ نیز وجود خواهد داشت.

Classic Central  می تواند اطلاعات را روی نقشه نیز نمایش دهد تا نظارت بر آنها آسانتر انجام پذیرد. اطلاعات تبلت می تواند روی نمایشگر بزرگ نیز به صورت همزمان مشاهده شود. درصورت نیاز به کنترل بیش از 48 سیستم حفاظتی، می توان از چند دستگاه Classic Central استفاده کرد.

Classic Central از طریق شبکه موبایل با دستگاه ها ارتباط برقرار می کند و لذا استفاده از آن بسیار ساده بوده و نیاز به هیچگونه سیم کشی یا تغییر در سیستم حفاظتی ندارد.

نکته:  این برنامه با اندروید تا ویرایش 7 سازگار میباشد.